نتیجه جستجو

زنده باد کارخانه (جستار-عکس مستند اجتماعی 1)
زنده باد کارخانه (جستار-عکس مستند اجتماعی 1)
آیدین باقری ، محمد مالجو
180,000 تومان
ناموجود
مراقبت و تنبیه
مراقبت و تنبیه
میشل فوکو
ناموجود
اراده به دانستن
اراده به دانستن
میشل فوکو
ناموجود
درآمدی بر انسان شناسی
درآمدی بر انسان شناسی
کلود ریویر
ناموجود
طراحی پژوهش های اجتماعی
طراحی پژوهش های اجتماعی
نورمن بلیکی
ناموجود
تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی)
تحلیل محتوا (مبانی روش شناسی)
کلوس کریپندورف
ناموجود
مبانی انسان شناسی
مبانی انسان شناسی
ناصر فکوهی
ناموجود
کشاکش آرا در جامعه شناسی
کشاکش آرا در جامعه شناسی
استیون سیدمن
ناموجود
مبانی پژوهش کیفی:فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای
مبانی پژوهش کیفی:فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای
انسلم استراوس ، جولیت کربین
ناموجود
درآمدی بر تحقیق کیفی
درآمدی بر تحقیق کیفی
اووه فلیک
ناموجود
اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی
اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی
استیون لویت ، استیون دابنر
ناموجود
نظریه جامعه شناسی
نظریه جامعه شناسی
جورج ریتزر