نتیجه جستجو

رفتار سازمانی
رفتار سازمانی
گریگوری مورهد،ریکی گریفین
340,000 تومان
گانگ هو! (مدیریت شگفت انگیز)
گانگ هو! (مدیریت شگفت انگیز)
کن بلانچارد،شلدون باولز
59,900 تومان
مدیر یک دقیقه ای و استرس
مدیر یک دقیقه ای و استرس
کن بلانچارد
45,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای و میمون ها
مدیر یک دقیقه ای و میمون ها
کن بلانچارد
75,000 تومان
مدیریت فرآیند انگیزش
مدیریت فرآیند انگیزش
توویلا دیل
45,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای (گفتگو با:مدیر یک دقیقه ای)
مدیر یک دقیقه ای (گفتگو با:مدیر یک دقیقه ای)
اسپنسر جانسون،کن بلانچارد
100,000 تومان
مدیریت تولید
مدیریت تولید
حمید داودپور
95,000 تومان
جادوی مدیریت (نظریه های کاربردی مدیریت)
جادوی مدیریت (نظریه های کاربردی مدیریت)
پراماد باترا،دیپاک ماهندرو
85,000 تومان
قرص مدیریت
قرص مدیریت
کن بلانچارد،مارک موچنیک
12,000 تومان
مدیریت و آموزش فکر
مدیریت و آموزش فکر
ادوارد دوبونو
85,000 تومان
بیست و چهار قانون حفظ قدرت
بیست و چهار قانون حفظ قدرت
رابرت گرین
54,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای!
مدیر یک دقیقه ای!
اسپنسر جانسون،کنت بلانچارد
65,000 تومان
مدیریت به زبان آدمیزاد
مدیریت به زبان آدمیزاد
باب نلسون،پیتر اکونومی
160,000 تومان
101 بازی مدیریتی
101 بازی مدیریتی
گری کرونرت
180,000 تومان
اصول آماده سازی تیم 101
اصول آماده سازی تیم 101
جان.سی.مکسول
43,500 تومان
شیوه اجرا
شیوه اجرا
لری باسیدی،رام چاران
25,000 تومان
مدیریت عملکرد (مدیران پویا 3)
مدیریت عملکرد (مدیران پویا 3)
رابرت باکال
12,000 تومان
رهبری در گرماگرم کار (مدیران پویا 4)
رهبری در گرماگرم کار (مدیران پویا 4)
دنی کاکس،جان هوور
25,000 تومان
کار تیمی (مدیران پویا 5)
کار تیمی (مدیران پویا 5)
مایکل مگین
25,000 تومان
مدیریت سازمان ها
مدیریت سازمان ها
حمید آتش پور
135,000 تومان
مربی کارآمد (مدیران پویا 7)
مربی کارآمد (مدیران پویا 7)
مارشال کوک
25,000 تومان
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
ریچارد تمپلر
39,000 تومان
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
گری هیرکنز
37,000 تومان
راهنمای رهبران (مدیران پویا 9)
راهنمای رهبران (مدیران پویا 9)
جان زنگر،جوزف فولکمن
12,000 تومان
رهبری،همچون مسیح
رهبری،همچون مسیح
کن بلانچارد،فیل هاجز
15,000 تومان