نتیجه جستجو

اقتصاد امروز 5 (101 راه برای تبلیغ کالا)
اقتصاد امروز 5 (101 راه برای تبلیغ کالا)
گادفری هریس،گرگری هریس
50,000 تومان
روابط عمومی و تبلیغات
روابط عمومی و تبلیغات
کاظم متولی
80,000 تومان
فروش حرفه ای ارزشمند است
فروش حرفه ای ارزشمند است
پرومود باترا
27,000 تومان
تبلیغات به زبان آدمیزاد
تبلیغات به زبان آدمیزاد
گری آر.دال
110,000 تومان
100 قانون موفقیت در بازار کار
100 قانون موفقیت در بازار کار
ریچارد تمپلر
69,000 تومان
اول گوش کن،بعد بفروش...!
اول گوش کن،بعد بفروش...!
باب پول
75,000 تومان
هنر فروش موفق
هنر فروش موفق
ریچارد دنی
46,000 تومان
از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای
از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای
زیگ زیگلار،جان.پ.هیز
135,000 تومان
رمز پیروزی در بازارهای امروزی
رمز پیروزی در بازارهای امروزی
کنت ورتایم
134,000 تومان
فروشنده ی توانا (مدیران پویا 2)
فروشنده ی توانا (مدیران پویا 2)
فردیناند فورنیز
25,000 تومان
جهان امروز 4 (تبلیغات)،(گلاسه)
جهان امروز 4 (تبلیغات)،(گلاسه)
آلکسیا دلریو،سوفی دومانتون
30,000 تومان
علم بازاریابی شبکه ای
علم بازاریابی شبکه ای
رندی گیج
90,000 تومان
بنیان طراحی تبلیغات خلاق
بنیان طراحی تبلیغات خلاق
نیک ماهون
150,000 تومان
موفقیت در فروش نامحدود
موفقیت در فروش نامحدود
برایان تریسی
130,000 تومان
سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
ال ریس،لورا ریس
150,000 تومان
نخبگان در بازاریابی
نخبگان در بازاریابی
سالتان کرمالی
90,000 تومان
اعتراف های 1 تبلیغاتچی
اعتراف های 1 تبلیغاتچی
دیوید اگیلوی
110,000 تومان
مدیریت برندهای صنعتی (راه کارهای تبلیغات و بازاریابی32)
مدیریت برندهای صنعتی (راه کارهای تبلیغات و بازاریابی32)
فیلیپ کاتلر،والدیمار پفورچ
85,000 تومان