نتیجه جستجو

رفتار سازمانی
رفتار سازمانی
گریگوری مورهد،ریکی گریفین
340,000 تومان
گانگ هو! (مدیریت شگفت انگیز)
گانگ هو! (مدیریت شگفت انگیز)
کن بلانچارد،شلدون باولز
59,900 تومان
مدیر یک دقیقه ای و استرس
مدیر یک دقیقه ای و استرس
کن بلانچارد
45,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای و میمون ها
مدیر یک دقیقه ای و میمون ها
کن بلانچارد
75,000 تومان
مدیریت فرآیند انگیزش
مدیریت فرآیند انگیزش
توویلا دیل
45,000 تومان
اقتصاد امروز 5 (101 راه برای تبلیغ کالا)
اقتصاد امروز 5 (101 راه برای تبلیغ کالا)
گادفری هریس،گرگری هریس
50,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای (گفتگو با:مدیر یک دقیقه ای)
مدیر یک دقیقه ای (گفتگو با:مدیر یک دقیقه ای)
اسپنسر جانسون،کن بلانچارد
100,000 تومان
مدیریت تولید
مدیریت تولید
حمید داودپور
95,000 تومان
جادوی مدیریت (نظریه های کاربردی مدیریت)
جادوی مدیریت (نظریه های کاربردی مدیریت)
پراماد باترا،دیپاک ماهندرو
85,000 تومان
قرص مدیریت
قرص مدیریت
کن بلانچارد،مارک موچنیک
12,000 تومان
روابط عمومی و تبلیغات
روابط عمومی و تبلیغات
کاظم متولی
80,000 تومان
مدیریت و آموزش فکر
مدیریت و آموزش فکر
ادوارد دوبونو
85,000 تومان
بیست و چهار قانون حفظ قدرت
بیست و چهار قانون حفظ قدرت
رابرت گرین
54,000 تومان
مدیر یک دقیقه ای!
مدیر یک دقیقه ای!
اسپنسر جانسون،کنت بلانچارد
65,000 تومان
مدیریت به زبان آدمیزاد
مدیریت به زبان آدمیزاد
باب نلسون،پیتر اکونومی
160,000 تومان
101 بازی مدیریتی
101 بازی مدیریتی
گری کرونرت
180,000 تومان
شیوه اجرا
شیوه اجرا
لری باسیدی،رام چاران
25,000 تومان
فروش حرفه ای ارزشمند است
فروش حرفه ای ارزشمند است
پرومود باترا
27,000 تومان
اصول آماده سازی تیم 101
اصول آماده سازی تیم 101
جان.سی.مکسول
43,500 تومان
100 قانون موفقیت در بازار کار
100 قانون موفقیت در بازار کار
ریچارد تمپلر
69,000 تومان
تبلیغات به زبان آدمیزاد
تبلیغات به زبان آدمیزاد
گری آر.دال
110,000 تومان